Inovácie

Slovenská legislatíva presne nedefinuje pojem inovatívny liek. Pojem inovatívne lieky sa používa na označenie liekov, ktorých použitie odobrila Európska lieková agentúra /EMA/ a predtým neboli pre pacientov mimo klinických skúšaní bežne dostupné.

Viac

Pacienti

 

 

 

Médiá a verejnosť

OnkoAlinaciu Slovensko v mediálnej oblasti zastupuje agentúra Grape PR, s.r.o. (info@grapepr.sk).

Viac

Členovia