Za vznikom OnkoAliancie Slovensko je najmä fakt, že onkologické ochorenia sa stávajú pre Európu veľkým bremenom a zároveň aj obrovskou výzvou. Počet novo-diagnostikovaných prípadov rastie v celej Európskej únii a Slovensko nie je výnimkou. Očakáva sa, že v tomto roku pribudne u nás až 40 tisíc nových prípadov rakoviny. V Európe pribudne s touto diagnózou každých 9 sekúnd jeden pacient. Na tento alarmujúci stav upozornilo aj nové vedenie EK na čele s jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou, ktorá predstavila “Európsky plán boja proti rakovine“. Ambiciózny program postavený na troch pilieroch: prevencii, včasnej diagnostike a prístupe k modernej liečbe má odvrátiť nelichotivé štatistiky a znížiť negatívne dopady tohto ochorenia na zdravotné a sociálne systémy krajín EÚ.

Zatiaľ čo Českej republike sa systematickými opatreniami podarilo za ostatné roky významne znížiť mieru úmrtnosti na onkologické ochorenia, Slovensko stagnuje a u žien dokonca zaznamenávame nárast mortality. Podobná situácia je aj v oblasti prístupu k inovatívnej liečbe. Z 93 moderných liekov, ktoré za ostatné roky schválila Európska lieková agentúra, je na Slovensku dostupných len 31.

Uvedomujeme si, že ak chce Slovensko znížiť mieru výskytu a úmrtnosti v onkologických diagnózach, musí urobiť zásadné zmeny v oblasti manažmentu pacientov, prevencie, diagnostiky, edukácie v otázkach životného štýlu a znalosti rizikových faktorov, ale najmä v oblasti včasného prístupu k inovatívnej liečbe schválenej pre všetkých pacientov v Európe, Slovensko nevynímajúc. 

Považovali sme preto za dôležité vytvoriť odbornú platformu s kľúčovými subjektami ako sú MZ SR, poisťovne, poslanci NR SR, neziskové organizácie, lekári a pacienti s cieľom presadiť trvalé systémové zmeny v slovenskom zdravotníctve tak, aby sa stala onkológia celospoločenskou prioritou a kľúčovým bodom záujmu Vlády SR.

Aj preto sme založili občianske združenie OnkoAliancia Slovensko.Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.
Patrik Herman

Na stiahnutie

Členovia