Chceme byť silným, odborným a profesionálnym partnerom a zároveň funkčnou platformou pre štát, s cieľom presadiť systémové zmeny v oblasti včasného prístupu inovatívnej onkologickej  liečby tak, aby sme:

  • zvýšili mieru prežívania onkologických pacientov
  • znížili mortalitu a zabránili negatívnym dopadom na sociálny a zdravotný systém SR

V nadväznosti na Európsky plán boja proti rakovine, ktorý predstavila Európska komisia, chceme aj na Slovensku sústrediť našu pozornosť na tri oblasti :

  • včasnú diagnostiku a prevenciu
  • dostupnosť efektívnej liečby
  • verifikované dáta, ktoré nám pomôžu efektívnejšie prijímať opatrenia v boji proti rakovine

Sme presvedčení o nevyhnutnosti systémových zmien v oblasti zdravotníctva zameraných na onkológiu ako prioritu novej vlády. Onkológia sa žiaľ stala súčasťou takmer každého z nás, dotýka sa denne nás všetkých. Slovenskí pacienti majú rovnaký nárok na liečbu ako ktorýkoľvek iní pacienti v Európe.  Sme pripravení viesť kultivovaný a odborný dialóg s kľúčovými partnermi a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí zvrátiť nelichotivé štatistiky, ktoré aktuálne radia Slovensko na posledné priečky v oblasti výskytu a mortality na onkologické ochorenia.

Členovia