2024 - Európska kvalita zdravotníckej starostlivosti pre slovenských onkologických pacientov.

V roku 2023 Onkoaliancia Slovensko iniciovala prvé spoločné stretnutie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, European Cancer Organisation a Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa uskutočnilo 20.6.2023 v Európskom informačnom centre.

Po prvýkrát sa tak na Slovensku spojili domáci aktéri z oblasti onkológie s medzinárodnými lídrami, vrátane zástupcov pacientskych organizácií, odbornej verejnosti či politických reprezentácií v záujme zadefinovania efektívnej stratégie pre Slovensko v boji proti rakovine. S jasnou perspektívou: zastaviť negatívny trend mortality, zvýšiť záujem o prevenciu, zachytiť viac pacientov s rannom štádiu ochorenia, zlepšiť prístup k diagnostike a liečbe onkologických pacientov a zvýšiť mieru edukácie verejnosti o rakovine.

Máme dlhodobú ambíciu pokračovať v spájaní a aktivitách, ktoré budú smerovať k tvorbe akčných plánov a ich napĺňaniu, aby bol dosiahnutý cieľ - zlepšiť prežívanie i kvalitu života pre onkologických pacientov na Slovensku. To je dôvod, prečo sa s odstupom roka opäť uskutoční opäť stretnutie so zástupcamie European Cancer Organization, aby sme zmapovali, kam sme sa na Slovensku za toto obdobie pohli.

Očakávame hodnotnú diskusiu, ale aj predstavenie konkrétnych projektov, ktoré by sa v najbližšom čase mohli uviesť do reality. 

Stretnutie sa uskutoční 14.5.2024 v Európskom informačnom centre.

 

Členovia