Európska kvalita zdravotníckej starostlivosti pre slovenských onkologických pacientov.

V rámci krajín EÚ je Slovensko dlhodobo na čele rebríčka úmrtnosti na onkologické ochorenia. Každoročne novo-diagnostikujeme 40 tisíc pacientov s rakovinou a podľa štatistík EÚ májú Slováci o 20% vyššiu pravdepodobnosť zomrieť na onkologickú diagnózu v porovnaní s priemerom EÚ. Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami EÚ prakticky na všetkých úrovniach starostlivosti o chorých na rakovinu - od prevencie, cez skríning až po liečbu.

Preto Onkoaliancia Slovensko iniciovala spoločné podujatie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, European Cancer Organisation a Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa uskutočnilo 20.6.2023 v Európskom informačnom centre.

Po prvýkrát sa tak na Slovensku spojili domáci aktéri z oblasti onkológie s medzinárodnými lídrami, vrátane zástupcov pacientskych organizácií, odbornej verejnosti či politických reprezentácií v záujme zadefinovania efektívnej stratégie pre Slovensko v boji proti rakovine. S jasnou perspektívou: zastaviť negatívny trend mortality, zvýšiť záujem o prevenciu, zachytiť viac pacientov s rannom štádiu ochorenia, zlepšiť prístup k diagnostike a liečbe onkologických pacientov a zvýšiť mieru edukácie verejnosti o rakovine.

Onkoaliancia Slovensko má ambíciu pokračovať v spájaní a aktivitách, ktoré budú smerovať k tvorbe akčných plánov a ich napĺňaniu, aby bol dosiahnutý cieľ - zlepšiť prežívanie i kvalitu života pre onkologických pacientov na Slovensku.

Na stiahnutie

Členovia